Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de website museumweek.staging.max.nl
 2.  De Nationale Museumweek is een initiatief van de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea in Nederland.
 3.  De Museumvereniging is uitgever van de Museumkaart. De exploitatie ervan is ondergebracht in de Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk.
 4. De Museumvereniging | Stichting Museumkaart behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 6. Ook deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. De Museumvereniging |Stichting Museumkaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Wij garanderen niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 7. De Museumvereniging | Stichting Museumkaart is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de Museumvereniging gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de Museumvereniging de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
 8.  Het opnemen van hyperlinks naar deze website vanuit jouw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in jouw website is echter niet toegestaan.
 9. De Museumvereniging | Stichting Museumkaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. We behouden ons het recht voor door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien je mededelingen of informatie plaatst op deze website geef je daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
 10. Op afbeeldingen en teksten zonder publieke domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van de Museumvereniging |Stichting Museumkaart als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat de Museumvereniging | Stichting Museumkaart in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 11. De merken en logo’s van de Museumvereniging | Stichting Museumkaart zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 12. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kun je je wenden tot Stichting Het Museumkaart via klantenservice@museumkaart.nl

 

Privacybeleid

 1.  Voor de Museumvereniging | Stichting Museumkaart is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. Deze website is erop gericht jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
 2.  Indien je via deze of een andere website van de Museumvereniging | Stichting Museumkaart aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stem je ermee in dat we jou van tijd tot tijd informeren over activiteiten in bij ons aangesloten musea en door hen aangeboden producten en diensten. Indien je geen informatie van ons meer wenst te ontvangen, kun je deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar klantenservice@museumkaart.nl of door je af te melden via de link in onze digitale nieuwsbrieven.
 3. We verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Je persoonsgegevens zijn niet openbaar.