Speurtocht

Speurtocht

Klik op de vraag voor het bijbehorende antwoord:

Rechtsgeleerde (doctor in de rechten), fiscaal advocaat, diplomaat, theoloog, pensionaris van Rotterdam, schrijver en dichter.

Delft

11 jaar oud.

Dat heeft te maken met een religieus meningsverschil. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) laaide dit op. De Remonstranten (ook wel rekkelijken genoemd) vinden dat de staat het hoogste gezag is en dus boven de kerk staat. De Contra-Remonstranten (ook wel de preciezen genoemd) vinden van niet. Er breken ernstige rellen uit tussen beide partijen en de heersende Prins Maurits (een Contra-Remonstrant) krijgt met zijn leger bevoegdheden om de orde te handhaven. In 1618 wordt het standpunt van de Remonstranten verboden en alle remonstrantse leden van de Staten van Holland, waaronder Hugo de Groot, worden gevangen genomen.

In Slot Loevestein.

Levenslang

Prins Maurits van Oranje, maar uiteindelijk was het een college van 24 rechters die Hugo de groot veroordeelde.
In een boekenkist. Hij las ontzettend veel boeken tijdens zijn gevangenschap in Slot Loevestein. Telkens werd deze kist gecontroleerd door de bewakers. Na enige tijd hield de controle op en kwam zijn vrouw met het lumineuze idee om de boekenkist te gebruiken om in te vluchten. Hij verstopte zich (in zijn ondergoed) in de kist en wist in Gorinchem op de boot naar Parijs te ontsnappen.
Poederoijen
Omstreeks 1557
Via Antwerpen naar Parijs.
‘Mare Liberum’
Koningin Christina van Zweden
Niet waar: Zijn schip leed schipbreuk bij het oversteken van de Oostzee. Hij kwam veilig aan wal, maar ver naar het oosten. Te paard reisde hij vanaf 13 augustus richting Lübeck, maar uitgeput bereikte hij Rostock. Daar overleed hij op 28 augustus.
De Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie