Zilveren Avondmaalstel

Op 26 februari 1906 kwamen in de consistorie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Ellewoutsdijk de kerkenraad en kerkvoogdij in vergadering bijeen. De burgemeester had namens de ambachtsheer van Ellewoutsdijk, de heer J.C. van Hattum, een vererende opdracht ontvangen. De ambachtsheer wilde de kerkelijke gemeente een geschenk aanbieden: een compleet zilveren avondmaalsservies. Alle stukken van het servies – acht stuks – dragen het familiewapen, de schaar en het wapen van de gemeente Ellewoutsdijk.