Zilveren album amicorum

In 2009 verwierven wij een zilveren album amicorum uit ca. 1600, met daarop de wapens van het echtpaar Anna Ruychaver en Willem van Loon. Een bijzondere aanwinst voor ons museum. Want we beheren veel familiezilver, maar nog nooit eerder bezaten we 17e-eeuws familiezilver. Het boekje geeft inzicht in de sociale contacten van de familie. Ook het familiewapen op de voorkant is bijzonder: twee moorhoofden die verwijzen naar de specerijenhandel. De hoofden tonen aan dat de familie Van Loon al met het Oosten handelde voordat de V.O.C. in 1602 werd opgericht. Het boekje is momenteel onderdeel van de tentoonstelling Turkish Tulips.