Orpheus Crypte

Onze crypte staat symbool voor twee mannen die de tocht naar de onderwereld aandurfden. Allereerst de mythologische figuur Orpheus. Toen zijn geliefde stierf besloot hij af te dalen naar de onderwereld om haar terug te halen. Hij kreeg toestemming van Hades, de heerser van het dodenrijk, op één voorwaarde: hij mocht tijdens de terugtocht niet naar haar omkijken. Orpheus kon zich niet beheersen en moest zijn grote liefde achterlaten.

De tweede man was de Fossor, de doodgraver. Dit verhaal speelt zich af in de harde realiteit van het oude Rome. De Fossor was namelijk degene die de overledene naar zijn laatste rustplaats droeg. Op de foto zie je diepe gaten, dwars door de fresco’s. Dit zijn graven, pas naderhand aangebracht in de crypte. Vanwege de zware ondergrondse werkomstandigheden hakten de doodgravers regelmatig een graf in een bestaande grafkamer. Een familiebezoek aan diep gelegen crypten was niet waarschijnlijk, dus het zou een goed bewaard geheim blijven…