Weerhaan weer terug

Na het uitsterven van het Kleefse Hertogelijke Huis (1609) krijgt de keurvorst van Brandenburg het gezag over Gennep. Rond 1615 krijgt het stadhuis een windvaan met de adelaar uit het wapen van de keurvorst erop. Bijna driehonderd jaar blijft hij daar staan. In 1894 valt hij tijdens een zware storm op het marktplein, waarna een wethouder zich erover ontfermt. In 1904 discussieert de gemeenteraad over een nieuwe windwijzer. Een deel wil er geen Puisische adelaar meer op. Anderen zien de adelaar juist als verwijzing naar de bouwperiode van het stadhuis. Het compromis: op de ene kant een adelaar, op de andere het Gennepse stadswapen. 25 jaar geleden las een bestuurslid van ons museum over de adelaarsvaan. Hij ging op zoek en vond het erfstuk bij een nazaat van de voormalige wethouder.