Waardevolle portretten

Collectie Museum Kasteel Keukenhof

In 1641 laat Adriaan Maartenzoon Block een buitenplaats in het oorspronkelijke “Keukenduin” bouwen.

Begin van de 19e eeuw komt het landgoed in bezit van Johan Steengracht van Oostcapellen, een kunstkenner met een bijzondere collectie schilderijen. Na de verbouwing tot kasteel in de 19e eeuw blijft de collectie tot in de 20e eeuw grotendeels bewaard.

Kasteel Keukenhof blijft door erfenis in familiebezit. Na de dood van de laatste particuliere eigenaar Carel Graaf van Lynden in 2003 zijn Landgoed, Kasteel en collectie in een stichting ondergebracht.

De familie van Lynden heeft een belangrijk deel van de collectie moeten verkopen. Toch zijn een aantal waardevolle portretten in de collectie gebleven.

Het portret van Volckera Knobbert, geschilderd door Michiel Janszoon van Mierevelt in 1618, is een van ons mooiste werken. Hij was een van de belangrijkste portretschilders in de 17e eeuw.

Het werk hangt nu samen met andere portretten van de kunstenaar in de Blauwe Kamer van Kasteel Keukenhof.