Verguld zilveren huwelijksbokaal

Ter gelegenheid van het huwelijk van Dirck Sickes en Pijtje Jacobs Braam maakte Willem Anskes Zeestra in 1691 deze bijzondere huwelijksbokaal. Op de bokaal van verguld zilver symboliseren de vier jaargetijden de levensfasen van de mens. De bokaal – bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting – is het topstuk uit de zilvercollectie van ons museum.