Vergezicht van een familieverleden

In deze kwartierstaat zien we (stam)bomen met blaadjes en familiewapens in een Veluws vergezicht. Elbert van Isendoorn à Blois erfde in 1634 Cannenburch, het huis dat krijgsheer Marten van Rossem ongeveer een eeuw eerder herbouwde. In 1645 onthaalde Elbert zijn bruid Maria Hadewig van Essen in dit fraaie huis. Haar familie bewoonde kasteel de Swanenburg in het nabijgelegen Vorchten. Het jonge paar was trots op hun herkomst en toonde dat in deze dubbele kwartierstaat. Op de voorgrond de zeer realistisch geschilderde familiekastelen. Cannenburch (links) is sindsdien verder uitgebreid, Swanenburg is verdwenen. Natuurlijk is het wapen van de beroemde voorvader Van Rossem afgebeeld, met de drie rode vogels, die ook weer terugkomen op het schild van Elbert.