Twee slechtvalkpreparaten

Het Valkerij Museum geeft een beeld van de valkerij in de periode 1650-1850, waarin koningen en hoge adel hun gasten vermaakten met het vederspel.
Pronkstukken van het museum zijn twee slechtvalkpreparaten van ruim honderd jaar oud. Deze valken werden in 1887 in Valkenswaard gevangen door de laatste valkenier in dienst van Koning Willem III, Adriaan Mollen. Ze werden succesvol gevlogen in Engeland op roeken door de Old Hawking Club. Na hun overlijden werden ze geprepareerd door G.E. Lodge en nagelaten aan de British Falconers Club. Lodge was, behalve een beroemd vogelschilder, ook een zeer goed preparateur. In 1978 schonk de British Falconers Club beide preparaten aan het museum. Onnodig te zeggen dat de terugkomst van deze valken voor Valkenswaard een grote gevoelswaarde heeft.