Nijkerks noodziekenhuis voor evacués

Ingelijste tekening van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Van september 1944 tot aan de bevrijding in gebruik als noodziekenhuis voor evacués uit Arnhem en omgeving en passanten op zoektocht naar voedsel. Op het dak een groot rood kruis op wit vlak, om vliegtuigpiloten te informeren. De tekening is aangeboden aan Nel Roodbeen-Burgers toen zij afscheid nam van haar werk bij het noodziekenhuis.

Getekend door Joh. C. Dekker in februari 1945

Foto tekening: Theo Slijkerman, Museum Nijkerk