Standaard der Koninklijke Marechaussee

Eerbied voor een vaandel of standaard is niet uit te leggen, die moet je voelen. Een vaandel of standaard is het symbool van eensgezindheid, korpsgeest, trouw en loyaliteit dat in rangorde rechtstreeks onder Zijne Majesteit de Koning en de leden van het Koninklijk Huis staat. Met de standaard kan een groet worden gebracht, door deze te laten neigen.

Deze oranjekleurige zijden standaard van de Koninklijke Marechaussee uit 1931 is ons pronkstuk. Dubbelzijdig gevoerd en doorlopend omzoomd met franje van gouddraad. Op de voorzijde de gekroonde W van Koningin Wilhelmina. Daaronder het geborduurde opschrift omzoomd
door oranjetakken. Op de keerzijde is het Rijkswapen geborduurd. De linkerzijde van de standaard
heeft een broek van oranje zijde waardoorheen de standaardstok geschoven wordt.