Spinoza’s Opera Posthuma

Direct na Spinoza's dood in 1677 gaf zijn uitgever Jan Rieuwertsz de voltooide en onvoltooide manuscripten uit. In de Opera Posthuma is Spinoza's beroemde Ethica opgenomen, met een selectie uit zijn correspondentie en drie onvoltooide werken. Het titelblad vermeldt als auteur alleen zijn initialen, de naam van de uitgever ontbreekt. In 1678 werd het boek door de Staten van Holland verboden omdat het veele prophane, blaspheme ende atheistice stellingen bevatte. De Staten wensten te voorkomen dat de eenvoudige ingezetenen door de lecture van al sulcke Goddeloose stellinge verleydt ofte van het rechtsinnige Geloof af-getrocken worden. In hetzelfde jaar verscheen de Nederlandse vertaling met de titel De nagelate schriften.

Online extra's

Spinoza’s gereconstrueerde bibliotheek  online
20 apr t/m 26 apr

Spinoza’s gereconstrueerde bibliotheek online