Schilderij van Jan Andriesse

Net als Mondriaan schilderde Jan Andriesse met intellectuele afstandelijkheid. Toch raakt en ontroert het resultaat wel degelijk. Bij Andriesse draait het allemaal om het evenwicht tussen de spaarzame elementen. Lichtschakeringen, zwaartekracht, het effect van één lijn – net als Mondriaan zoekt hij naar de juiste balans. Logisch dat Andriesse gefascineerd raakte door Mondriaans 'Compositie met vier gele lijnen' uit 1933. De verhouding van de vier lijnen is gevoelsmatig perfect. Na lang kijken en meten ontdekte hij dat de driehoeken links en rechts gelijk zijn zonder gele lijnen, maar boven en onder zijn ze gelijk inclusief de gele lijnen. Hij schilderde het doek zo exact mogelijk na. Maar één vraag kan ook hij niet beantwoorden: was Mondriaan's wiskundige logica bewust of heeft hij gevoelsmatig gewerkt?