Schandbank, ook wel Spaanse stock

Elburg had tot eind 18de eeuw een eigen rechtspraak. De stok ofwel schandbank was een van de werktuigen die werden gebruikt om mensen te straffen die zich eerloos hadden gedragen. Op de stok konden vier veroordeelden tegelijk ‘te kijk worden gezet’. Eén vonnis luidde: “Het gericht veroordeelt Jannigje Peters om 3 dagen te water en brood in de stok te zitten omdat zij Donderdag avond zeer beschonken zijnde in de kerk (…) hardop gesproken heeft over de duivel…”. Lees verder in ons museum!