Pyramids of Makkum

Deze rijkgedecoreerde toren is een van de vier prestigieuze objecten uit de serie Pyramids of Makkum. De ongebruikelijke decoraties met doodskoppen en helikopters zijn typisch voor Studio Job. Het waagstuk laat daarnaast de uitzonderlijke expertise van Koninklijke Tichelaar zien, het oudste familiebedrijf van Nederland (1572). Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen financierde het project door op voorhand de vier torens aan te kopen.

Beeldverantwoording
Pyramids of Makkum, Studio Job (Job Smeets en Nynke Tynagel), 2008, keramiek. Collectie Fries Museum/Keramiekmuseum Princessehof. Foto: Erik & Petra Hesmerg