Pronkstuk van Nederland!

Het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 kunnen we beschouwen als het geboortebewijs van Nederland. En wij zijn er de trotse bewaarder van! Met dit Plakkaat verklaren de Staten-Generaal dat zij het gezag van de Spaanse koning Filips II niet meer erkennen. Of in de 16e-eeuwse taal van het plakkaat: ze ‘verlaten’ de Spaanse vorst. Een revolutionaire daad, die regelrecht inging tegen het heersende idee dat een koning absolute macht heeft over zijn volk. Het Plakkaat was ook een inspiratiebron: er zijn duidelijke parallellen tussen ‘onze’ tekst en de Amerikaanse Declaration of Independance uit 1776. Komt dat zien!