Petrus Marinus Slager

Ziet u de prachtige koppen op ons pronkstuk? Petrus Marinus Slager heeft
dit doek geschilderd 60 jaar na de Slag bij Waterloo (1815). De acht Bosschenaren die hij erop heeft afgebeeld waren toen de laatste levende soldaten die tijdens de
slag hadden gevochten. Het borstbeeld dat u ziet is in tromp l’oeil geschilderd, hiermee wordt getracht een object zo af te beelden dat het uit het kunstwerk lijkt te
komen. Vindt u dat het Petrus Marinus is gelukt? Het beeld is een
voorstelling van Prins Frederick der Nederlanden, waaraan het kunstwerk
destijds is geschonken. Als dank hiervoor ontving de kunstenaar  een
doekspeld die nog steeds wordt bewaard in het museum.