Potvis, petfles en kaarsvet

Potvissen zijn hele bijzondere zeezoogdieren. Hóe bijzonder kun je hier ontdekken: ze kunnen het diepste duiken, hebben de grootste hersenen, hebben het beste kaarsvet in hun kop en poepen soms het zeer kostbare amber! Maar er spoelt nog veel meer aan in Zeeland. Groot en klein, levend en dood, (heel) oud en nieuw… wieren, schelpen, pijpenkopjes, haaientanden, klapmuts, tuimelaars, dwergvinvissen, bruinvissen en… plastic. Héél véél plastic! Bah!!