Onverwachte vondsten uit de Tweede Wereldoorlog

Deze helm werd gevonden tijdens een opgraving in de gemeente Groningen. De helm is bijzonder omdat er van tevoren nog niet duidelijk was dat hier overblijfselen van de oorlog lagen. Soms komt de archeologie van de Tweede Wereldoorlog namelijk onverwacht tevoorschijn. Bij de opgraving van het klooster Yesse, op de grens van Groningen en Haren, zijn bijvoorbeeld munitie en het baretinsigne van Canadese bevrijder gevonden. En dat terwijl de opgraving als doel had te zoeken naar middeleeuwse tekenen van het klooster. Op deze manier kun je duidelijker zien waar precies gevochten is in Groningen en wanneer.

Zien & doen

Waar of niet waar? | Archeologie na WOII
23 apr t/m 24 apr
Dit is een activiteit met het thema 'Vrijheid'

Waar of niet waar? | Archeologie na WOII