Ons topstuk uit de middeleeuwen

Het processiekruis van St Trudpert, ook wel Kruis van Freiburg genaamd. Het is een van de beroemdste middeleeuwse voorwerpen in de Hermitage, een staaltje van edelsmeedkunst uit de hoog-gotiek dat zijn gelijke nauwelijks kent. De kostbare versiering met onder meer antieke, gesneden stenen, het complete iconografische repertoire en de kwaliteit van de uitvoering doen volledig recht aan de waarde van de relieken waarvoor het werd vervaardigd. Het belangrijkste is een fragment van het Ware Kruis, dat rond 1280 uit Palestina naar het klooster was meegenomen.

De magnifieke zilveren beeltenissen van Maria en Johannes en het gouden beeld van Christus met hun fraaie gezichten en subtiele gelaatstrekken zijn topstukken op zichzelf. Misschien is hier wel een van de meesterbeeldhouwers van de kathedraal van Straatsburg aan het werk geweest.

Een must see in de Hermitage Amsterdam!