Microfiche

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit kleine microfiche van onschatbare waarde voor het Nederlandse verzet. In 1943 wordt het Nationaal Steunfonds (NSF) opgericht, "de bank van het verzet”. Medeoprichter Walraven 'Wally' van Hall is het kloppend hard van deze organisatie. Hij behaalt belangrijke financiële successen door onder andere de roof van waardepapieren uit de Nederlandsche Bank. Met de opbrengst worden verzetsactiviteiten in heel Nederland gefinancierd. Wally van Hall sluit grote leningen af bij banken en bedrijven. Die gaan akkoord omdat de Nederlandse regering in Londen garant staat voor de aflossing van alle leningen zodra de oorlog voorbij is. Deze garantverklaring wordt voorgelezen op Radio Oranje en via dit microfiche naar Nederland gesmokkeld. Dit stukje celluloid was dus indertijd zeker goud waard!