De getekende Vrede van Münster

Op 15 mei 1648 bekrachtigen Spaanse en Nederlandse afgevaardigden in het raadhuis van Münster het vredesverdrag tussen beide landen. Tachtig jaar oorlog komt ten einde. Spanje erkent vanaf dit moment de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als een onafhankelijke staat. Dit betekent dat er geen oorlog meer is op het Nederlands grondgebied. Bovendien worden Nederlandse kooplieden nu niet meer gehinderd door hun Spaanse concurrenten.

Het verdrag, de bekrachtiging ervan door de Spaanse koning (de ratificatie) en het bijbehorende archiefkistje zijn bewaard gebleven en een pronkstuk van ons museumarchief.