Messingen jain voorstelling van de Leegte

Dit object is bedoeld voor meditatie; Siddhapratima yantra. Een yantra is een concentratie diagram, een gestructureerde weergave van een filosofisch idee dat door zijn vorm als voorbeeld dient en waarop een gelovige jain de gedachten kan concentreren om zelf het weergegeven idee na te streven. Een pratima is een beeld of uitbeelding. Een siddha of mahasiddha (een grote siddha) is iemand die tijdens het leven de alwetendheid heeft bereikt en vrij is van elke band met materie. De onstoffelijke siddha bezit geen materieel lichaam meer en is dus niet waarneembaar. Opdat men zich toch visueel kan concentreren op het ideaal van verloste ziel, wordt de leegte of sunyata met een lege vorm verbeeld door een staand silhouet. Eigenlijk heeft siddha geen vorm meer. Om dat 'niets' vorm te geven is gekozen voor een silhouet van 'iets'.