Maquette van Het Tweede Gesticht

Dit is een maquette van het Tweede Gesticht, het gebouw waarin ons museum is gevestigd. In 1823 werden er in Veenhuizen drie grote gestichten gebouwd, voor de huisvesting van landlopers, bedelaars en wezen. Elke zijde van de gebouwen had een lengte van 120 meter en bevatte een aantal zalen, die overdag als eet- en verblijfzalen werden gebruikt en ’s nachts als slaapzalen. Men sliep in hangmatten, die aan de zolder hingen en overdag werden opgehesen. Alleen voor heel oude en zwakke personen waren er enige kribben. Deze maquette geeft een goed beeld van het oorspronkelijke gebouw. Waarschijnlijk is het door een verpleegde (landloper) gemaakt.