Leo Kok – tekeningen uit Westerbork

In de tentoonstelling ‘Leo Kok | Westerbork op papier’ toont ons museum  tekeningen van Leo Kok (1923- 1945). Deze jonge kunstenaar legde tijdens zijn internering in Kamp Westerbork in prachtige tekeningen het dagelijks leven in gevangenschap vast. Ze geven een indringend beeld van het leven in oorlogstijd, waar het wankele bestaan werd bepaald door inkomende en uitgaande transporten. Leo Kok beschikte over het talent om met beperkte middelen en tijd, in moeilijke omstandigheden, de essentie van het kamp op papier te vangen. Een van de tekeningen die bewaard zijn gebleven toont een impressie van de barak waar Leo in verbleef. Een kleine ruimte, die noodgedwongen voor velen hun ‘thuis’ werd. Kok overleefde de oorlog niet, veel van zijn tekeningen zijn bewaard gebleven omdat een bevriende marechaussee ze uit Westerbork wist te smokkelen. Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal worden deze tekeningen niet vaak getoond, wat deze tentoonstelling uniek maakt.

Online extra's

Pronkstuk online: klokbeker uit Nieuwe Steentijd
20 apr t/m 26 apr

Pronkstuk online: klokbeker uit Nieuwe Steentijd

Onze muntschat nu online
20 apr t/m 26 apr

Onze muntschat nu online