Laf en Flink tijdens Hinkepink

Het spel ‘Laf en Flink tijdens Hinkepink’ is na de oorlog uitgegeven. De naam ‘Hinkepink’ verwijst spottend naar de handicap van Arthur Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris van Nederland. Aanvankelijk zoekt hij toenadering tot de Nederlandse bevolking, maar na de Februaristaking in 1941 regeert hij met harde hand. Seyss-Inquart krijgt de bijnaam ‘Zes-en-een-kwart’, omdat hij mank is.

Het spel bestaat uit honderd velden in de vorm van een ganzenbord met verschillende karikaturale tekeningen over de oorlog. Op veld 41 wordt een onderduiker aan voedselbonnen geholpen en krijgt de speler vier fiches uit de pot. Veld 86 betekent op audiëntie gaan bij Hinkepink en hiervoor als straf elf plaatsen teruggaan, een beurt overslaan en vier fiches betalen. Degene die als eerste de vrijheidsboom bereikt, heeft gewonnen.