Joseph Klibansky, Reflections of Youth

Het werk van Joseph Klibansky weerspiegelt de wereld van nu – of liever nog: die van morgen. Geïnspireerd door technologie, mode, design, architectuur, reizen en muziek geeft hij vorm aan een wereld die balanceert tussen utopie en schrikbeeld. Zijn schilderijen, collages, prints en sculpturen zijn dynamisch en fantasievol, met soms een surrealistische inslag. Zijn 'Reflections of Youth' uit 2016 hebben wij onlangs verworven. Deze aantrekkelijke, optisch gespiegelde Bambi is vooral een ironisch commentaar op de huidige massale, onontkoombare verering van het jeugdige uiterlijk. Klibansky houdt ons letterlijk een spiegel voor.