In het spoor van Titus

Ons museum stelt pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) centraal: zijn leven, zijn verzet tegen de nationaal-socialistische vijand, zijn martelaarschap en zijn betekenis voor geloof en wereldbeschouwing tot in onze huidige tijd. Het treinspoor neemt in het leven van Brandsma een cruciale plaats in. Het loopt als een rode draad door zijn leven en rijgt knooppunten aan elkaar. Markeerpunten. Spoorwissels. Elk daarvan bepalend voor Titus’ spoor, op weg vanuit standvastigheid, volharding en geloof, uitmondend in zijn lotsbestemming. Onze wisselexpositie 'In het spoor van Titus' toont o.a. een gereconstrueerd treinwagoncompartiment waarin Titus in 1942 werd gedeporteerd naar het concentratiekamp Dachau.