Huygens’ Hofwijck, een unicum

Huygens’ Hofwijck is een uniek monument uit onze zeventiende-eeuw. Het huis en de bijzondere tuin hebben de vorm van een menselijk lichaam en zijn in 1641 ontworpen door Constantijn Huygens. Op Hofwijck beleef je de Gouden Eeuw door de ogen van twee spilfuren uit die tijd: Constantijn en Christiaan Huygens. Vader Constantijn was dichter, diplomaat, musicus en ruim 62 jaar raadgever van de Oranjes. Als je iets wilde van de Stadhouder moest je eerst langs Constantijn. Christiaan Huygens, zijn wereldberoemde zoon, is de belangrijkste wetenschapper die ons land heeft gekend. Hij is de uitvinder van onder meer het slingeruurwerk en ontdekte de ringen rond Saturnus.