Het trappenhuis van Femmy Otten

Femmy Otten werkte onlangs in opdracht van SCHUNCK* gedurende twee maanden in het trappenhuis van het Glaspaleis. Om daar haar fragiele tekeningen, muurschilderingen en wandapplicaties aan te brengen. Ondanks het vaak persoonlijke karakter van haar werk zijn er veel klassieke en universele waarden in te vinden. Ottens beeldtaal en thema’s reiken van mystiek en transcendent tot soms confronterende elementen. Voor het maken en de aankoop van een deel van deze muurschildering heeft het Mondriaan Fonds ons extra ondersteund.