Het Mausoleum van Comenius

Het Pronkstuk van het Comenius Museum is het Mausoleum, de laatste rustplaats van filosoof, pedagoog, theoloog en schrijver Jan Amos Comenius. In 1670 is hij hier begraven, toen het nog de Waalse kerk heette. Een eeuw lang raakte het graf in de vergetelheid en zelfs zoek. Toen het graf in 1929 werd herontdekt, werd het stoffelijk overschot herbegraven en is het huidige Mausoleum ingericht. Verschillende Tsjechische kunstenaars van naam hebben destijds hun bijdrage aan het interieur verleend.