Het ‘gevaer’: bootje, punter, vlot en bok

Bij Museum Giethoorn liggen vier originele boten die vroeger in het dorp werden gebruikt. De kleinste, het bootje, daar ging men mee melken. Met de punter werden huishoudelijke zaken vervoert en men ging er mee op visite. Het vlot werd gebruikt voor het vervoer van hooi, gras en mest. De bok, het grootste vaartuig, werd voornamelijk gebruikt voor het vervoer van de koeien.