Het eenvoudige boerenleven

Hij kwam er speciaal voor naar de Kempen: het onbedorven, eenvoudige, boerenleven. Geen treinen, geen rokende schoorstenen, geen industriële revolutie. De Belgische schilder Joseph Gindra (1862-1938) ‘vluchtte’ naar de Kempen waar de tijd nog stil leek te staan. Op romantische wijze schilderde hij typische boerentafereeltjes. De boer of herder in dit schilderij staart dromend voor zich uit en geniet van zijn eenvoudige leven. Hij kan echter nog niet bevroeden welke ontwikkelingen er aankomen. Eerst het prikkeldraad dat hem werkloos maakte. Later machines en kunstmest. En nu – ruim 100 jaar later – is zijn regio één van de slimste regio’s ter wereld. Het ideaalbeeld van Joseph Gindra is verdwenen, de Kempen is nu vooruitstrevend en innovatief. Waar dromen al niet toe kunnen leiden…