Hemony klok: mooie klanken voor de lage landen

In 1642 kregen de rondreizende broers François en Pieter Hemony de opdracht een beiaard te gieten voor de Wijnhuistoren in Zutphen. Het lukte hun de drie belangrijkste aspecten bij het creëren van beiaardklokken te perfectioneren:
• Een goed ontworpen profiel met als gevolg een zeer goede toonstructuur.
• Foutloos gegoten klokken.
• De volledige beheersing van het klokkenstemmen door uitdraaiing.

Hierbij werden de vijf laagste deeltonen gemeten met behulp van klankstaven die resoneerden zodra de gewenste toon bereikt was. Voor het eerst werden alle klokken van de beiaard daarmee in harmonie verenigd en werd zo de basis gelegd voor het huidige klankbeeld van de lage landen. Dit echte goud is een door Hemony gegoten klok uit deze eerste beiaard in Zutphen.