Gezicht op de kerk in Woerden

Leo Gestel (1881-1941) is geboren in Woerden geldt als een van de meest vooraanstaande Nederlandse schilders. Het Stadsmuseum Woerden is dan ook bijzonder blij met de verwerving van dit schilderij in divisionistische stijl. 'Gezicht op de kerk in Woerden' toont de roomskatholieke Bonaventurakerk, waarop Leo uitzicht had vanuit zijn ouderlijk huis. Onlangs is het schilderij door een betrokken Woerdenaar voor langere tijd aan ons museum in bruikleen gegeven.