‘Forgiveness’ van Jonathan van Doornum

Het werk ‘Forgiveness’ is een van de sculpturen die tijdens de solotentoonstelling van Jonathan van Doornum, Killing two birds with one stone te zien is. De sleutel voor het werk ligt al in de titel besloten – het idee van ‘vergeving’. Van Doornum vroeg zich af of vergeving als uiting van menselijk handelen wel een fysieke gedaante zou kunnen hebben. En zo ja – hoe zou dit er in het verleden uitgezien te hebben?

Het resultaat is een imaginair archeologische vondst vol subtiele tegenstrijdigheden. De proporties zijn net te log, de hoeken onprettig en het gehele beeld wordt omhoog gestuwd om zich vervolgens toch weer aan de zwaartekracht over te geven. ‘Forgiveness’ is een van de vele​ werken, waarmee Van Doornum een beroep doet op de empathie van de kijker door een combinatie van materiaal, de ruimtelijke geste van de sculpturen zelf en de abstracte beeldtaal. De beelden refereren aan bekende vormen, maar lijken tegelijkertijd een eigen leven te leiden – ze ontsnappen, zuchten en veranderen in een nieuwe gedaante.