Engel in de opkamer

Onze opkamer ligt boven de gewelfde kelder en ligt daardoor nog hoger dan de andere ruimten in het voorhuis. Het is eigenlijk een soort logeerkamer. Het bijzondere van deze opkamer is de wandschildering met een engel. Bij restauratie in 1971 bleek dat onder de aangetroffen beschildering ook een engel zat, maar dan met een hoog gesloten kraag. Een medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ontdekte dat de nieuwe verflaag van slechte kwaliteit was en ging aan het werk. De oorspronkelijke engel kwam er ongeschonden onder vandaan. Kennelijk heeft een 'puriteinse' bewoner van de Koperen Knop in vroegere eeuwen de ontblote hals en borst over laten schilderen…