Een uniek document uit het jaar 1390

In het museum Collectie Brands te Nieuw Dordrecht bevindt zich een uniek document uit het jaar 1390. Het is een register, waarin de bisschop van Utrecht heeft opgetekend aan welke leenmannen hij zijn bezittingen (boerderijen en landerijen) in het Oversticht (Overijssel) en Drenthe in leen heeft aangeboden. Deze leenmannen moesten niet alleen als tegenprestatie de bisschop militair ondersteuning in tijden van conflicten, maar er moest ook pacht betaald worden in de vorm van rogge. Bij de boerderijen bevond zich daarop vaak een spieker (opslagplaats voor graan) waar de rogge werd opgeslagen totdat de bisschop deze kwam halen. Het register is op perkament geschreven in een prachtig gotisch 
handschrift.