Een andere jaartelling, alleen in Limburg

In het noorden van Nederland duurde de Franse tijd drie jaar. Maar in Roermond wel twintig jaar. Limburg hoorde grotendeels bij de Zuidelijke Nederlanden, die in 1795 werden ingelijfd door Frankrijk. Daar woedde toen de Franse revolutie, waarbij allerlei vernieuwingen werden ingevoerd.
Bij politieke feesten stond op de Markt dit beeld van de Godin van de Vrijheid (‘Marianne’). Haar hand rust op een wetboek met het Franstalige opschrift ‘Grondwet van het jaar 8’. In Frankrijk gold toen – van 1793 tot 1806 – de republikeinse jaartelling. In Noord-Nederland heeft die nooit bestaan.