Gouden oude ambachten

Het echte goud van ons museum: de oude ambachten, die veel leven in het museum brengen. Op dit moment hebben wij twee fraaie weefgetouwen staan, waarop we regelmatig demonstraties geven. Het weefambacht heeft vele spreekwoorden en gezegden opgeleverd. In ons museum krijgt u de herkomst hiervan uitgelegd. Door de lengte draden (de schering) gooit of schiet de wever de spoel (de inslag). Deze eindeloos herhaalde handeling bracht ons de uitdrukking ‘dat is schering en inslag’. De 700 à 800 lengtedraden worden gewikkeld om een zogenaamde boom. ‘Een boom op zetten’ was een precies en langdurig werk. Als er aan iets nieuws begonnen werd op het weefgetouw dan ‘werd er iets op touw gezet’. Kom langs op 25 of 26 april, en weef zelf een stukje mee!