De speculaasmachine

De eerste speculaasmachines werden ontworpen door Burgers Rijwielfabriek. Hierin werden alle handelingen gebundeld die voorheen ieder afzonderlijk met de hand moesten plaatsvinden: schoonborstelen van de prent, stuiven, indrukken, afsnijden en lossen. De eerste machines werkten nog met losse koekplanken. Een volgende verbetering was het aanbrengen van een metalen zuigwals.Dit is – tig keer uitvergroot – nog steeds het principe waarmee men speculaasjes en andere koekjes bakt. In de industriële opzet staan meterslange machines waarin grote walsen en ovens gecombineerd zijn.