De schat van Brabant

De schat van Brabant

In 2005 werd tijdens een bodemonderzoek aan de Koestraat in Geertruidenberg dit zeldzame 14e-eeuws strijdzwaard gevonden. Het zwaard heeft aan weerszijden van de kling mysterieuze incrustaties (letterinleggingen): +RG DIEU NS DXG DIEU NS DIEU N+ en +?CU NS DIEU NS DIEU NT A? DI+. De betekenis van deze Franse tekst is nog niet ontdekt. Van dit type zwaard zijn op de gehele wereld slechts twee exemplaren gevonden. Eén in Kopenhagen, met een incrustatie van slechts vier letters. En één te Geertruidenberg met de ongekende lange tekst!