De Officia Propria

De Officia Propria nobilium Virginum Thorensium. Ofwel 'Het eigen Officie van de adellijke Maagden of Jonkvrouwen van Thorn'. Een handschrift uit ± 1600, een zogenaamd Liber Ordinarius, dat de rector van de school diende bij de uitvoering van de liturgie. De muziek en de liturgische handelingen van de eredienst in een wereldlijk vrouwenklooster worden er in beschreven. Het handschrift onthult de sporen van oude tradities, lokale heiligenfeesten, plaatselijke gebruiken, de verstrekking van eregaven en het verloop van de talrijke processies. Het is vooral een belangrijke bron voor wat we weten over de eredienst in een vrouwenklooster, het is een getuigenis van feminisme avant-la-lettre