De Mallemolen was een huis

In 2013-'14 werd de Mallemolen opnieuw opgebouwd. De Mallemolen was een huis dat bestond uit vier éénkamer-woningen en aan vier gezinnen huisvesting bood. Het stond in de buurt van het Themapark. In 1958 stak burgemeester Hans van Ek de bouwvallige woning in brand om aandacht te vestigen op het krottenvraagstuk. De naam wordt op verschillende manieren verklaard. De ene is dat als alle deuren open stonden het vierkante gebouw net leek op een molen met vier wieken. Een andere verklaring is dat de woning aan de noordkant kouder was dan de andere drie. Nieuwe bewoners kwamen aan de noordkant te wonen en schoven door als een andere ruimte leeg kwam. Het gebouw had daardoor iets van een draaimolen.
 
 

Zien & doen

Trouw en rouw op de heide
13 apr t/m 14 apr

Trouw en rouw op de heide