De Letterkast van P.J. Prinsen

Aan het begin van de 19e eeuw ontwikkelde P.J. Prinsen (1777-1854) een letterkast. Wat hij niet kon vermoeden, was dat hij zelf geschiedenis zou schrijven. Want zijn kast zou het klassikale onderwijs een enorme impuls geven. Het linkerpaneel bevat de klinkers, het rechterpaneelde medeklinkers en in het midden zit een zetraam waarop kinderen woorden konden maken. Voortaan konden docenten op een aanschouwelijke manier en klassikaal het proces van woordvorming uitbeelden. Vóór die tijd gaf de docent elk kind een aparte taak en overhoorde ze apart. Hoewel ons museum meer letterkasten van Prinsen in bezit heeft is dit exemplaar uitzonderlijk door de prachtige versieringen en de zeer goede staat waarin het verkeert.