De Leeuw van Crayestein

Na de St. Elisabethsvloed van 1421 – waardoor de Biesbosch is ontstaan – raakte het in het overstroomde gebied gelegen Kasteel Crayestein in verval. De schade bleef wel beperkt omdat het kasteel hoog lag, echter naarmate de jaren verstreken raakte het in verval door plunderingen en achterstallig onderhoud. In 1537 en 1561 werd het kasteel nog vermeld als ruïne. In 1592 zijn de laatste resten door de rivier verzwolgen. Volgens de overlevering lag het op het ambacht Crayestein, gebouwd op een duin of terp, recht tegenover de kerk van Sliedrecht. Rijkswaterstaat verwijderde in 1889 de restanten en baggerde daarbij  deze leeuw op.
 
Bruikleen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed