De koffer van ome Gijs

Het dossier de koffer van ome Gijs behelst de speurtocht van Kees en Maria de Heer naar het lot van hun in de oorlog omgekomen oom Gijs de Heer uit Zwammerdam. Gijs werd in de Tweede Wereldoorlog gedwongen tewerkgesteld in Duitsland. In een koffer nam hij vanuit Bodegraven een aantal praktische en persoonlijke attributen mee die hij in den vreemde goed zou kunnen gebruiken. Maar toen de oorlog was afgelopen vernam de familie in Nederland niets meer van ome Gijs. Speurtochten van zijn neef Kees leverden niets op. Tot vele decennia later door een toeval de koffer van ome Gijs weer ter sprake kwam. Deze bleek nog steeds aanwezig te zijn op de zolder van het bedrijfspand in Duitsland waar Gijs werkte. De inhoud was nog intact, alsof ome Gijs de koffer daar zojuist had gedeponeerd. De koffer bleek vol bleek te zitten met persoonlijke eigendommen en met ontvangen en nooit verstuurde brieven van en aan zijn familie.' De koffer kwam zo weer in handen van de familie De Heer, die inmiddels in grote lijnen kon reproduceren hoe het ome Gijs in de Tweede Wereldoorlog is vergaan. Nu vele vragen beantwoord zijn en het verhaal opgetekend is, heeft het bezit van de koffer geen noodzaak meer voor de familie, die hem daarom aan Verzetsmuseum Zuid-Holland schonk. In het boek De koffer van Oom Gijs beschrijft Karina van Oosterhout uitgebreid deze zoektocht naar het verleden van Gijs de Heer.