De brand van Chabot

Schilder en beeldhouwer Henk Chabot (1894-1949) woonde en werkte in Rotterdam. Tussen de twee wereldoorlogen was hij een toonaangevend expressionistisch kunstenaar. Zijn uitbundig geschilderde landschappen, woedende zeeën en staalkoude winters fascineren nog altijd. Net als zijn persoonlijke, indringende schilderijen van boeren, tuinders en dieren. Of van vluchtelingen, onderduikers en gevangenen tijdens de oorlog. Chabots nauwe betrokkenheid bij de gebeurtenissen van zijn tijd weerspiegelt zich weergaloos in één van zijn bekendste werken: Brand van Rotterdam (1940).