De haverkist met een verhaal

De kist dateert van 1731 en werd onlangs in bruikleen aangeboden aan het museum. In 1811 dook Geert Zomer een aantal maanden onder in deze haverkist, omdat hij niet in het leger van Napoleon wilde dienen. Omdat zijn ouders boete op boete kregen van het Franse leger, kwam hij er uiteindelijk uit en ging als soldaat naar Rusland. Er is nooit meer wat van hem vernomen. De kist is in de vorige eeuw gerestaureerd en staat nu naast de kleine bakkerskar in het museum.